Συνοπτικά
H APPgrade σχεδιάζει και αναπτύσσει εφαρμογές που βοηθούν τη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων της εταιρείας σας.
WΕΒ & MOBILE APPLICATIONS
Εταιρικές πλατφόρμες
διαχείρισης και οργάνωσης
Οn-line
δημοσκοπήσεις-ψηφοφορίες
Συστήματα εισαγωγής και
επεξεργασίας δεδομένων
Οn-line λειτουργίες με
αναγνώριση φωνής
Σχεδιασμός
web sites & e-shops
Εποπτικές αναπαραστάσεις
δεδομένων και μεγεθών
Διασύνδεση και λειτουργία
με υπάρχοντα ERPS
Εκπαιδευτικά παιχνίδια
για κινητό και υπολογιστή

Οι on-line εφαρμογές διευκολύνουν και απλοποιούν την προσπέλαση, καταχώρηση και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων μέσα από λειτουργικά και εύχρηστα interfaces. Επίσης μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία marketing και ανάπτυξης των πωλήσεων όπως και συστηματικής παρακολούθησης της έξελιξης και προόδου επιχειρηματικών στρατηγικών φορέων και εταιρείων. Είναι απολύτως παραμετροποιήσιμες και πάντα σχεδιάζονται με βάση της ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη. Βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους χώρους της αγοράς όπως η βιομηχανία, ιατρική, φαρμακοβιομηχανία, ναυτιλία, λιανικές πωλήσεις, εκπαίδευση, πολιτισμός κ.α.). Επικονωνήστε μαζί μας ώστε να σας ενημερώσουμε σχετικά.

 
Quick Links
Ενημερωθείτε σχετικά
για ενδεικτικές εφαρμογές
Subscribe
to our newsletter

Αν ενδιαφέρεστε να εγγραφτείτε στο Newsletter μας ώστε να λαμβάνετε προσφορές και νέα συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

Υπηρεσίες

software | web | mobile
applications

voice recognition systems

web interface design

internet videos

mobile adaptations

highly responsive web sites

 
Σε τι θα οφελήσει την εταιρεία μου
μια web εφαρμογη;
Οι διαδραστικές web εφαρμογές αποτελούν το νέο μοντέλο διαχείρισης πληροφοριών και στοιχείων των εταιρείων. Βοηθούν στη βελτιστοποίηση της οργάνωσης, την αμεσότητα προσπέλασης διαφόρων τύπων πληροφοριών καθώς και τη λήψη αποφάσεων μέσω στατιστικών διαγραμμάτων και επεξεργασίας διαφόρων μεγεθών.
Επικοινωνία

www.APPgrade.gr

email: info@appgrade.gr

tel: (+30) 215 5051 901

Για κάθε περίπτωση μπορούμε να διαμορφώσουμε on-line συστήματα και εργαλεία διαχείρισης για την αποδοτικότερη οργάνωση των πόρων της εταιρείας σας. Παρουσιάζουμε μερικούς ενδεικτικούς τρόπους που μπορείτε να αξιοποιήσετε τις on-line web εφαρμογές. Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να δούμε μαζί τις δικές σας ανάγκες και να σχεδιάσουμε τη δική εφαρμογή.
HR MANAGEMENT TOOLS
Αποδοτική διαχείριση - Εξοικονόμιση χρόνου

Αναζητήστε άμεσα και γρήγορα συνεργάτες, υπάλληλους και στελέχη της εταιρείας σας από υπολογιστή, tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο. Ανατρέξτε σε διάφορα επαγγελματικά χαρακτηριστικά που χρειάζεστε, επικοινωνήστε άμεσα, στείλτε μηνύματα αλλά και αξιολογείστε επιδόσεις πωλήσεων και προόδου. Αποκτήστε άμεση εικόνα για κάθε στέλεχος της εταιρείας σας μέσα απο εποπτικά διαγράμματα στατιστικά στοιχεία και επιβραβεύστε με ανταποδοτικά bonus. Δημιουργήστε εμπορικούς στόχους και παρακολουθήστε την εξέλιξη τους.

Δημιουργία working groups

Δημιουργία working groups στελχών και υπαλλήλων. Η πληροφόρηση παρέχεται από το δημιουργό-διαχέιριστή του working group στα ζητούμενα μέλη τα οποία ενημερώνονται μέσω πλατφόρμας κινητού τηλεφώνου.

Find employees and skills asap
Ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση του προσωπικού με γνώμονα τις ικανότητες (εμπειρία, πιστοποιήσεις, ξένες γλώσσες κ.λ.π. ). Επιλεξτε το προσωπικό με τις κατάλληλες δυνατότητες για τις ανάγκες που έχει η εταιρεία κάποια δεδεομένη στιγμή.
 
ONLINE EDUCATION SYSTEMS

Ενθαρρύνετε την εκπαίδευση των εργαζομένων σας με σύγχρονες μεθόδους. Δημιουργούμε on-line προγράμματα εκμάθησης tests και quiz!

Online educational quiz

Η εκπαίδευση δεν σταματάει ποτέ. Δημιουργήστε online test για τους υπαλλήλους ώστε να μπορείτε να τους αξιολογήσετε και να βεβαιωθείτε σχετικά με τη γνώση τους πάνω σε δεδομένα εργασιακά αντικείμενα.

Αναζητήστε η Δημιουργήστε τα δικά σας στατιστικά με βάση τις επιδόσεις.

Χρησιμοποιήστε λέξεις-κλειδιά στην αναζήτηση σας ώστε να εμφανίζεται οποιαδήποτε πληροφορία στην οθόνη της συσκευής σας.

Online voting systems

Συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας φιλικά προς τους πελάτες. Παρέχοντας ταχύτητα, αξιοπιστία και την καλύτερη οπτική επαφή.

Δώστε κίνητρο στους εργαζόμενους σας και αντμείψτε τους για την προσπαθεία τους.

Επαφή με τη βάση δεδομένων της ψηφοφορίας.

OnLine Education

ΟnLine εκπαίδευση με παροχή οπτικοακουστικού υλικού από την videoworld.gr που διαθέτουμε στρατηγική συνεργασία.

Παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα προσωπικού και τεχνολογίας ως προς την διαχείριση συστημάτων αυτομάτου ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) και την δυνατότητα εξέλιξης τους.

 

CUSTOM LABEL MAKERS

Διαφυλάξτε χρήματα και πολύτιμο χρόνο για την εταιρία σας κάνοντας την γραφιστική εργασία πιο εύκολη και πιο αυτοματοποιημένη από ποτέ.

Σχεδιασμός templates, grahics και clipart images σε pdf μορφή

Πολύτιμο εργαλείο για τα καταστήματα λιανικών πωλήσεων. Δημιουργήστε έντυπα με τα χαρακτηριστικά και φωτογραφίες προοϊόντων μέσα από υπάρχοντα erps με αυτοματοποιήμενο τρόπο. Δε χρειάζετε να αποσχολείτε γραφίστες ή στελέχη που θα απασχολούνται με CM (content managment)

 • Εφαρμογές μέσω drag and drop για την ευκολότερη υλοποίηση
 • Ευέλικτος back end προγραμματισμός
 • Ανατρέξτε σε παλαιότερα έγγραφα και εκτύπωσεις pdf μέσω πολλαπλών αναζητήσεων
 • Οργάνωση προϊόντων και εκτυπώσεων - ομαδοποίηση και κοινοποίηση.
 •  

  INTERNAL COMMUNICATION TOOLS

  Δημιουργήστε τα δικά σας μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την δημιουργία καλύτερων σχέσεων των υπαλλήλων της εταιρίας.

  Messenger για άμεσα μηνύματα πάνω σε θέματα εργασίας και άλλα.

  Upload φωτογραφιών, video η οποιοδήποτε άλλων αρχείων με την δυνατότητα κοινοποίησης.

  Δημιουργία online εφαρμογών για δικτύωση υπαλλήλων που προσφέρουν ταυτόχρονα μια διασκεδαστική και επιμορφωτική εμπειρία.

   
  Shipping - Maritime

  Διαχείριση στόλου, συνοπτικές παρουσιάσεις και οικονομικές αναφορές, άμεση δικτυακή πρόσβαση σε έγγραφα πλοίων, survey & certificate notificators.

  Ναυτιλιακές εταιρίες, εταιρείες διαχείρισης πλοίων, τροφοδοσίες, πράκτορες κ.λ.π.

  Medical Applications

  Εφαρμογές καταχώρησης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων κλινικών ερευνών παραμερτοποιημένες στις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Γραφήματα με πρόοδο και εξέλιξη στοιχείων, σύγκριση και οπτικοποίηση δεδομένων.

  Φαρμακευτικές εταιρείες, νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, ερευνητικά ιδρύματα.

  Resources & Client Administration

  Συστήματα διαχείρησης παραγγελιών, πελατών και προϊόντων από διάφορους χρήστες. Επεξεργασία και εμφάνιση πολλαπλών στατιστικών στοιχείων και δεδομένων μέ πλούσια γραφήματα. Δυναμική (AJAX Asychronous Javascript and XML) αναζήτηση δεδομένων για ευκολία και ευέλικτη ταχύτητα προσπέλασης.

  Αγορές λιανικής, βιοτεχνίες, βιομηχανία, εμπορικές εταιρείες, ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες.

  Voting Platforms

  Εφαρμογές ψηφοφορίας και δημοσκόπησης με πολλαπλές δυαντότητες επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων καθως και εξεαγωγής στατιστικών συμπερασμάτων. Συστήματα αξιολόγησης και επιβράβευσης.

  Εταιρείες που επιθυμούν να κάνουν διαπιστώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τα πορϊοντα τους.

  HR MANAGEMENT

  Advanced mobile Networking:

  Εφαρμογές διασύνδεσης στελεχών και προσωπικού μέσα απο φιλικό mobile περιβάλλον. Καθορισμός στόχων εργαζομένων, παρακολούθηση πωλήσεων.

  Eταιρείες με μεγάλο αριθμό προσωπικού.

  Interactive Games Educational Software

  Εκπαιδευτικές εφαρμογές και interactive παιχνίδια για mobile.

  Μουσεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, χώροι πολιτισμού, διαφημιστικές εταιρείες,

   
  Footer

  Appgrade 2017 - 2018

  Βεντούρη 5, Χολαργός

  +30 215 5051 901

  contact@appgrade.gr

  /appgrade.gr

  Quick Contact

  Στείλτε μας μια περίληψη του έργου που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε και θα σας προτείνουμε άμεσα τις βέλτιστες λύσεις και επιλογές.

  Για πιο ειδικές πληροφορίες σχετικά με κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, απευθυνθείτε στην ειδική κατηγορία.

  Αποστολή brief