Header
Συνοπτικά
H APPgrade σχεδιάζει και αναπτύσσει εφαρμογές που βοηθούν τη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων της εταιρείας σας.
WΕΒ & MOBILE APPLICATIONS
Εταιρικές πλατφόρμες
διαχείρισης και οργάνωσης
Οn-line
δημοσκοπήσεις-ψηφοφορίες
Συστήματα εισαγωγής και
επεξεργασίας δεδομένων
Οn-line λειτουργίες με
αναγνώριση φωνής
Σχεδιασμός
web sites & e-shops
Εποπτικές αναπαραστάσεις
δεδομένων και μεγεθών
Διασύνδεση και λειτουργία
με υπάρχοντα ERPS
Εκπαιδευτικά παιχνίδια
για κινητό και υπολογιστή

Οι on-line εφαρμογές διευκολύνουν και απλοποιούν την προσπέλαση, καταχώρηση και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων μέσα από λειτουργικά και εύχρηστα interfaces. Επίσης μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία marketing και ανάπτυξης των πωλήσεων όπως και συστηματικής παρακολούθησης της έξελιξης και προόδου επιχειρηματικών στρατηγικών φορέων και εταιρείων. Είναι απολύτως παραμετροποιήσιμες και πάντα σχεδιάζονται με βάση της ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη. Βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους χώρους της αγοράς όπως η βιομηχανία, ιατρική, φαρμακοβιομηχανία, ναυτιλία, λιανικές πωλήσεις, εκπαίδευση, πολιτισμός κ.α.). Επικονωνήστε μαζί μας ώστε να σας ενημερώσουμε σχετικά.

 
Quick Links
Ενημερωθείτε σχετικά
για ενδεικτικές εφαρμογές
Subscribe
to our newsletter

Αν ενδιαφέρεστε να εγγραφτείτε στο Newsletter μας ώστε να λαμβάνετε προσφορές και νέα συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

Υπηρεσίες

software | web | mobile
applications

voice recognition systems

web interface design

internet videos

mobile adaptations

highly responsive web sites

 
Σε τι θα οφελήσει την εταιρεία μου
μια web εφαρμογη;
Οι διαδραστικές web εφαρμογές αποτελούν το νέο μοντέλο διαχείρισης πληροφοριών και στοιχείων των εταιρείων. Βοηθούν στη βελτιστοποίηση της οργάνωσης, την αμεσότητα προσπέλασης διαφόρων τύπων πληροφοριών καθώς και τη λήψη αποφάσεων μέσω στατιστικών διαγραμμάτων και επεξεργασίας διαφόρων μεγεθών.
Επικοινωνία

www.APPgrade.gr

email: info@appgrade.gr

tel: (+30) 215 5051 901

Τεχνολογίες και μέθοδος
Στην appgrade παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις πάνω στις νέες τεχνολογίες αξιοποίησης του web έτσι ώστε να διαμορφώνουμε εφαρμογές υψηλής εργονομίας και ευχρηστίας με όλα τα σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης που έχουμε στη διάθεσή μας.


Για όσους είναι εξοικειωμένοι με προγραμματισμό:

Όλες οι εφαρμογές μας δημιουργούνται σε web περιβάλλον για άμεση και γρήγορη πρόσβαση από οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Οι βάσεις δεδομένων για καταχώρηση και άντληση στοιχείων είναι MYSQL και οι σελίδες επικοινωνίας με τη βάση δεδομένων είναι διαμορφωμένες και τρέχουν σε PHP.

Για διάφορες δυναμικές δυνατότητες καθώς και πλούσια εμφάνιση infographics χρησιμοποιούμε javascript, jquery και bootstrap ενώ όλο το interface διαμορφώνεται σε HTML5 με χρήση δημιουργικών CSS. Επίσης μπορούμε να αντλήσουμε δεδομένα από υπάρχουσες δομές LDAP, DBASE κ.λ.π. με απευθείας πρόσβαση ή μέσω XML αρχείων.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με προγραμματισμό: Χρησιμοποιούμε τα πιο διαδεδομένα σύγχρονα εργαλεία και δυνατότητες προγραμματισμού με συνδυαστικούς τρόπους ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη απόδοση και ευχρηστία συνδυαστικά με ένα εργονομικό, μοντέρνο και λειτουργικό user interface.

Η εφαρμογή ξεκινάει από το βέλτιστο σχεδιασμό της κεντρικής βάσης (SQL ή NOSQL) και της διαμόρφωσης πινάκων και συσχετίσεων. Κατόπιν πραγματοποιείται από εξειδικευμένους γραφίστες ο σχεδιασμός του βασικού interface και ο επιμέρους προγραμματισμός διασύνδεσης στοιχείων και τέλος η οριζόντια ανάπτυξη του project.

 
Οι υπηρεσίες μας
 • Μελέτη σχεδιασμός και υλοποίηση του έργου
 • Εργονομικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων MYSQL (tables & queries)
 • Tailor-made Σχεδιασμός του interface χρήσης
 • Προγραμματισμός (php, html5, javascript)
 • Γραφιστικές, φωτογραφικές επεξεργασίες
 • Διαμόρφωση δυναμικών infographics (διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις κ.λ.π)
 • Παροχή σύγχρονων και αξιόπιστων servers
 • Εξαγωγή τελικών στοιχείων σε xl για πιθανή περαιτέρω επεξεργασία από εσάς
 • Χρησιμοποιώ ήδη κάποιο software. Σε τι θα με οφελήσει η αναβάθμιση σε μια web εφαρμογή;

  Σε αντίθεση με παραδοσιακές πλατφόρμες διαχείρισης οι web based εφαρμογές είναι προσβάσιμες απο όλες τις συσκευές (υπολογιστής, κινητό, tablet) και αρκεί μια σύνδεση στο internet ώστε να έχετε πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες και στοιχεία ανα πάσα στιγμή και από οπουδήποτε. Επιπλέον μέσω σύγχρονων και πλούσιων δυνατοτήτων επεξεργασίας μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλαπλά συγκριτικά διαγράμματα για εύκολη και άμεση ανάλυση στοιχείων για λήψη αποφάσεων ακι εξαγωγή συμπερασμάτων. Ακόμα, κάθε εφαρμογή περιλαμβάνει μόνο τις δυνατότητες που εσείς έχετε ανάγκη χωρίς να επιβαρύνει με επιλογές που δε θα χρειστείτε. Το interface χρήσης σχεδιάζεται πλέον ώστε να παρέχει μέγιστη εργονομία και ευχρηστία απο τους χρήστες ενώ η εμφάνιση και αισθητική της πλατφόρμας ακολυθεί όλα τα σύγχρονα πρότυπα που ισχύουν στο web.

  Στην APPgrade σχεδιάζουμε software εφαρμογές μικρής και μεγάλης κλίμακας απολύτως προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Διαμορφώνουμε μοντέρνα και λειτουργικά interfaces για τους χρήστες και διαχειριστές με έμφαση την ευχρηστία και αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων.

  Όλες οι εφαρμογές διαμορφώνονται σε web περιβάλλον και είναι άμεσα προσβάσιμες από browsers σε desktop, tablets και κινητά

  Επίσης σχεδιάζουμε διαδραστικά web sites με πλούσιο εποπτικό υλικό καθώς και sites ιδιαίτερων απαιτήσεων που προϋθποθέτουν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και δυναμική επεξεργασία στοιχείων.

   
  Shipping - Maritime

  Διαχείριση στόλου, συνοπτικές παρουσιάσεις και οικονομικές αναφορές, άμεση δικτυακή πρόσβαση σε έγγραφα πλοίων, survey & certificate notificators.

  Ναυτιλιακές εταιρίες, εταιρείες διαχείρισης πλοίων, τροφοδοσίες, πράκτορες κ.λ.π.

  Medical Applications

  Εφαρμογές καταχώρησης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων κλινικών ερευνών παραμερτοποιημένες στις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Γραφήματα με πρόοδο και εξέλιξη στοιχείων, σύγκριση και οπτικοποίηση δεδομένων.

  Φαρμακευτικές εταιρείες, νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, ερευνητικά ιδρύματα.

  Resources & Client Administration

  Συστήματα διαχείρησης παραγγελιών, πελατών και προϊόντων από διάφορους χρήστες. Επεξεργασία και εμφάνιση πολλαπλών στατιστικών στοιχείων και δεδομένων μέ πλούσια γραφήματα. Δυναμική (AJAX Asychronous Javascript and XML) αναζήτηση δεδομένων για ευκολία και ευέλικτη ταχύτητα προσπέλασης.

  Αγορές λιανικής, βιοτεχνίες, βιομηχανία, εμπορικές εταιρείες, ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες.

  Voting Platforms

  Εφαρμογές ψηφοφορίας και δημοσκόπησης με πολλαπλές δυαντότητες επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων καθως και εξεαγωγής στατιστικών συμπερασμάτων. Συστήματα αξιολόγησης και επιβράβευσης.

  Εταιρείες που επιθυμούν να κάνουν διαπιστώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τα πορϊοντα τους.

  HR MANAGEMENT

  Advanced mobile Networking:

  Εφαρμογές διασύνδεσης στελεχών και προσωπικού μέσα απο φιλικό mobile περιβάλλον. Καθορισμός στόχων εργαζομένων, παρακολούθηση πωλήσεων.

  Eταιρείες με μεγάλο αριθμό προσωπικού.

  Interactive Games Educational Software

  Εκπαιδευτικές εφαρμογές και interactive παιχνίδια για mobile.

  Μουσεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, χώροι πολιτισμού, διαφημιστικές εταιρείες,

   
  Footer

  Appgrade 2017 - 2018

  Βεντούρη 5, Χολαργός

  +30 215 5051 901

  contact@appgrade.gr

  /appgrade.gr

  Quick Contact

  Στείλτε μας μια περίληψη του έργου που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε και θα σας προτείνουμε άμεσα τις βέλτιστες λύσεις και επιλογές.

  Για πιο ειδικές πληροφορίες σχετικά με κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, απευθυνθείτε στην ειδική κατηγορία.

  Αποστολή brief