Header
Συνοπτικά
H APPgrade σχεδιάζει και αναπτύσσει εφαρμογές που βοηθούν τη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων της εταιρείας σας.
WΕΒ & MOBILE APPLICATIONS
Εταιρικές πλατφόρμες
διαχείρισης και οργάνωσης
Οn-line
δημοσκοπήσεις-ψηφοφορίες
Συστήματα εισαγωγής και
επεξεργασίας δεδομένων
Οn-line λειτουργίες με
αναγνώριση φωνής
Σχεδιασμός
web sites & e-shops
Εποπτικές αναπαραστάσεις
δεδομένων και μεγεθών
Διασύνδεση και λειτουργία
με υπάρχοντα ERPS
Εκπαιδευτικά παιχνίδια
για κινητό και υπολογιστή

Οι on-line εφαρμογές διευκολύνουν και απλοποιούν την προσπέλαση, καταχώρηση και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων μέσα από λειτουργικά και εύχρηστα interfaces. Επίσης μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία marketing και ανάπτυξης των πωλήσεων όπως και συστηματικής παρακολούθησης της έξελιξης και προόδου επιχειρηματικών στρατηγικών φορέων και εταιρείων. Είναι απολύτως παραμετροποιήσιμες και πάντα σχεδιάζονται με βάση της ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη. Βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους χώρους της αγοράς όπως η βιομηχανία, ιατρική, φαρμακοβιομηχανία, ναυτιλία, λιανικές πωλήσεις, εκπαίδευση, πολιτισμός κ.α.). Επικονωνήστε μαζί μας ώστε να σας ενημερώσουμε σχετικά.

 
Quick Links
Ενημερωθείτε σχετικά
για ενδεικτικές εφαρμογές
Subscribe
to our newsletter

Αν ενδιαφέρεστε να εγγραφτείτε στο Newsletter μας ώστε να λαμβάνετε προσφορές και νέα συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

Υπηρεσίες

software | web | mobile
applications

voice recognition systems

web interface design

internet videos

mobile adaptations

highly responsive web sites

 
Σε τι θα οφελήσει την εταιρεία μου
μια web εφαρμογη;
Οι διαδραστικές web εφαρμογές αποτελούν το νέο μοντέλο διαχείρισης πληροφοριών και στοιχείων των εταιρείων. Βοηθούν στη βελτιστοποίηση της οργάνωσης, την αμεσότητα προσπέλασης διαφόρων τύπων πληροφοριών καθώς και τη λήψη αποφάσεων μέσω στατιστικών διαγραμμάτων και επεξεργασίας διαφόρων μεγεθών.
Επικοινωνία

www.APPgrade.gr

email: info@appgrade.gr

tel: (+30) 215 5051 901

Medical Applications
Μοναδικό και ευκολόχρηστο interface εισαγωγής και παρακολούθησης στοιχείων και πορείας ερευνών

Τώρα ο χώρος της υγείας έχει αποκτήσει έναν πολύτιμο σύμμαχο! Οι ειδικές εφαρμογές που προορίζονται για κλινικές έρευνες, πανεπιστημιακές μελέτες και φαρμακευτικές εταιρείες δίνουν τεράστια ευελιξία χρήσης, ταχύτατη πρόσβαση σε τεράστιο όγκο δεδομένων καθώς και ευέλικτα εργαλεία συστηματικής παρακολούθησης της εξέλιξης και πορείας ερευνητικών προγραμμάτων.

Γιατροί και ερευνητές μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της έρευνας, να ανταλάσσουν στοιχεία και να βλέπουν συγκριτικούς χάρτες και αναλυτικά γραφήματα με μετρήσιμα μεγέθη και δείκτες.

 
Database Ασθενών
Κεντρική σελίδα

Κάθε γιατρός & ερευνητής χρησιμοποιεί τα στοιχεία εισόδου του, με τα οποία μπορεί να δει τόσο τα αναλυτικά στοιχεία που καταγράφει ο ίδιος όσο και να έχει τη γενικότερη εικόνα της έρευνας που συμμετέχει.

Κάνοντας κλικ σε μια έρευνα, μπορεί να παρακολουθεί μια σειρά από σημαντικές πληροφορίες, όπως νοσοκομεία που συμμετέχουν, ασθενέις, περιγραφές, βιβλιογραφία, στατιστικά στοιχεία και ενδεικτικά διαγράμματα.

Η αναζήτηση στοιχείων μπορεί να γίνεται με πολλαπλά κριτήρια όπως για παραδειγμα χρονικό πλαίσιο, γεωγραφική ακτίνα, χαρακτηριστικά ασθενών και πολλά άλλα.

Καρτέλες ασθενών

Οι καρτέλες ασθενών, έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι απλές και ευκολόχρηστες. Τα στοιχεία του κάθε ασθενούς προβάλλονται με ευκολία κάνοντας κλικ στο όνομα του. Μαζί παρουσιάζονται στατιστικά και γραφήματα προόδου καθώς και σχόλια και επεξηγήσεις. Τα συμπεράσματα συλλέγονται και επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένους αλγορίθμους ανάλογα με τη μορφολογία κάθε έρευνας.

Στοιχεία διάγνωσης / επίσκεψης ασθενούς

Καταγράψτε τα σχόλια σας και την πρόοδο ανα διαστήματα. Συγκρίνετε άμεσα τα διαθέσιμα στοιχεία και τυπώστε τις καρτέλες των ασθενών για επιπλέον μελέτη.

Αυτοματοποιημένα στατιστικά

Δείτε τα στατιστικά της έρευνας. Επικοινωνήστε με άλλους γιατρούς και δείτε πρόσφατα γραφήματα, ομαδοποιείστε τις πληροφορίες και ανατρέξτε σε στοιχεία με βάση επιλεγμένες παραμέτρους.

Προσδιορίστε ποια φάρμακα μπορούν να χορηγηθούν και ελέγξτε την αποτελεσματικότητά τους με βάση την πρόοδο σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δείτε αναλυτικό χάρτη και χρονοδιάγραμμα με όλες τις φάσεις και τα στάδια.

 
Shipping - Maritime

Διαχείριση στόλου, συνοπτικές παρουσιάσεις και οικονομικές αναφορές, άμεση δικτυακή πρόσβαση σε έγγραφα πλοίων, survey & certificate notificators.

Ναυτιλιακές εταιρίες, εταιρείες διαχείρισης πλοίων, τροφοδοσίες, πράκτορες κ.λ.π.

Medical Applications

Εφαρμογές καταχώρησης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων κλινικών ερευνών παραμερτοποιημένες στις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Γραφήματα με πρόοδο και εξέλιξη στοιχείων, σύγκριση και οπτικοποίηση δεδομένων.

Φαρμακευτικές εταιρείες, νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, ερευνητικά ιδρύματα.

Resources & Client Administration

Συστήματα διαχείρησης παραγγελιών, πελατών και προϊόντων από διάφορους χρήστες. Επεξεργασία και εμφάνιση πολλαπλών στατιστικών στοιχείων και δεδομένων μέ πλούσια γραφήματα. Δυναμική (AJAX Asychronous Javascript and XML) αναζήτηση δεδομένων για ευκολία και ευέλικτη ταχύτητα προσπέλασης.

Αγορές λιανικής, βιοτεχνίες, βιομηχανία, εμπορικές εταιρείες, ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες.

Voting Platforms

Εφαρμογές ψηφοφορίας και δημοσκόπησης με πολλαπλές δυαντότητες επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων καθως και εξεαγωγής στατιστικών συμπερασμάτων. Συστήματα αξιολόγησης και επιβράβευσης.

Εταιρείες που επιθυμούν να κάνουν διαπιστώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τα πορϊοντα τους.

HR MANAGEMENT

Advanced mobile Networking:

Εφαρμογές διασύνδεσης στελεχών και προσωπικού μέσα απο φιλικό mobile περιβάλλον. Καθορισμός στόχων εργαζομένων, παρακολούθηση πωλήσεων.

Eταιρείες με μεγάλο αριθμό προσωπικού.

Interactive Games Educational Software

Εκπαιδευτικές εφαρμογές και interactive παιχνίδια για mobile.

Μουσεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, χώροι πολιτισμού, διαφημιστικές εταιρείες,

 
Footer

Appgrade 2017 - 2018

Βεντούρη 5, Χολαργός

+30 215 5051 901

contact@appgrade.gr

/appgrade.gr

Quick Contact

Στείλτε μας μια περίληψη του έργου που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε και θα σας προτείνουμε άμεσα τις βέλτιστες λύσεις και επιλογές.

Για πιο ειδικές πληροφορίες σχετικά με κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, απευθυνθείτε στην ειδική κατηγορία.

Αποστολή brief